Tolke - Translatører - OversættereNår sproget bliver
en barriere

Skal du have oversat breve, forretningspapirer, tekniske manualer eller har din medarbejder brug for en tolk til et opkvalificerende kursus? 

Professionelle tolke er dygtige til at facilitere kommunikationen mellem forskellige sprog og kulturer, og de er tilgængelige både til personlige møder og telefoniske tolkningssessioner.

Vi dirigerer dig videre til et bredt netværk af erfarne oversættere og tolke, der er specialiseret i at håndtere forskellige sprogkombinationer og fagområder.

Så er du sikker på, at oversættelserne er nøjagtige, præcise og bevarer den oprindelige betydning og tone i dokumenter og samtale.

Intelligent Language Search - ILSAdministration af
tolkeydelser

ILS afløser tolkebureauerne, og er en platform, hvor offentlige og privat virksomheder kan booker og afregner deres opgaver direkte med tolk og oversætter.

ILS er fremtidens bookingplatform, som giver tolkebruger og tolk maksimal indflydelse og gennemsigtighed fra booking til afregning.

ILS højner effektiviteten samtidig med at man opnår besparelser uden at skulle gå på kompromis med kvaliteten.

ILS kan sikre din organisation store besparelser på kørsel og rejseudgifter til tolken, uden at man som tolk mister indtjening.

https://job-matrix.dk/wp-content/uploads/2019/02/Intelligent-Language-Search_4F-outline.png

ILS løser også et samfundsproblem gennem digitalisering og “demokratisering” af tolkemarkedet.

Tolkemarkedet er i dag drevet gennem et paradigme, hvor der er traditionelle udbyder som tolkebureauer, som sælger en tolkeydelse  enten gennem forespørgsel eller udbud.

Vi tror på at løsningen findes et andet sted.

Vi skal væk fra den traditionelle tolkebureau-model, der som koordinerende mellemled har udspillet sin rolle og for længst bevist, at den ikke har formået at udvikle tolkeområdet eller sikre kvaliteten.

Vi har en målsætning om at ILS ændre tolkemarkedet til et marketplace.

Det behøver ikke være dyrt at benytte dygtige og kvalificerede tolke – tværtimod.
Gode kompetencer minimerer møder, der skal gå om og sikrer en hurtigere og smidigere opgaveløsning.

Når du samtidig udskifter tolkebureauet med en meget mere effektiv og omkostningslet løsning, er fordele og gevinst let at få øje på.

Vores Kunder
https://job-matrix.dk/wp-content/uploads/2021/10/Politi.png
https://job-matrix.dk/wp-content/uploads/2021/10/Kriminal-Forsorgen-1.jpg
https://job-matrix.dk/wp-content/uploads/2021/10/Emmelev.jpg
VIRKSOMHEDJob-Matrix Consulting ApS
5450 Otterup, Danmark
info@job-matrix.dk
CVR 38856839
SoMeFølg os

Job-Matrix Consulting ApS | Copyright 2020 | All rights reserved